Згідно ст. 50 Конституції України та Закону України від 25. 06 - страница 10Порівняно з 1 січня 2009 р. у господарствах області поголів’я великої рогатої худоби та птиці зменшилося на 2,3% та 2,6% відповідно,
а свиней збільшилося на 1,1%, овець і кіз – на 0,3%.

Від загальної кількості поголів’я в області у господарствах населення станом на 1 січня 2010 р. утримувалось 45,5% великої рогатої худоби (на відповідну дату 2009 р. – 43,7%), у т.ч. корів – 61,3% (60,7%), свиней – 58,0% (64,3%), овець та кіз – 78,7% (78,7%), птиці – 89,4% (89,2%).

^ 10.2. Внесення мінеральних та органічних добрив на оброблювані землі і під багаторічні насадження.

Органічним добривам належить провідна роль у призупиненні сталої тенденції зниження вмісту гумусу і досягнення його бездефіцитного балансу в ґрунтах області. У практиці сільськогосподарського виробництва широко використовуються органічні добрива – такі, як підстилковий гній, гноївка, компости на основі гною, пташиний послід, вторинна продукція рослинництва, сидерати, солома, торф, мул ставків, різні органо-мінеральні суміші та інше.

Мінеральні добрива є найбільш дієвим і ефективним засобом підвищення врожайності сільськогосподарських культур. Але їх широке застосування призводить до інтенсивної руйнації гумусного шару, а саме зміни його природного мікробіологічного складу та мінералізації, що в свою чергу, веде до не відновлюваного погіршення якості оброблюваних земель. Внесення мінеральних та органічних добрив у ґрунти сільськогосподарськими підприємствами відображено в таблиці 10.3.


Таблиця 10.3

Внесення мінеральних та органічних добрив у ґрунти сільськогосподарськими підприємствами
2000

2006

2007

2008

2009

Загальна посівна площа, тис. га

889,5

650,1

702,6

799,1

785,9

^ Мінеральні добрива:
Всього внесено в поживних речовинах, тис. ц

136,1

211,0

322,6

525,2

436,7

У тому числі: азотних, тис. ц

108,7

138,5

200,6

362,8

277,9

фосфорних, тис. ц

21,1

38,8

61,2

81,2

72,2

калійних, тис. ц

6,3

33,7

60,8

81,2

86,6

азотно-фосфорно-калійних, тис. ц
Удобрена площа під урожай, тис. га

248,6

291,4

417,2

600,0

455,5

% удобреної площі

27,9

44,8

59,4

75,1

58,0

Внесено на 1 га, кг

15

33

46

66

56

У тому числі: азотних, кг

12

22

29

45

36

фосфорних, кг

2

6

9

10

9

калійних, кг

1

5

8

11

11

азотно-фосфорно-калійних, кг
^ Органічні добрива:
Всього внесено в поживних речовинах, тис. т

1447,6

939,5

872,8

716,6

669,4

Удобрена площа, тис. га

57,2

51,6

49,0

39,8

32,8

% удобреної площі

6,4

7,9

7,0

5,0

4,2

Внесено на 1 га, т

1,6

1,4

1,2

0,9

0,9


Інформацію щодо обсягів внесення мінеральних та органічних добрив у 2009 р. в розрізі районів області наведено в таблиці 10.4. Додатку.


^ 10.3. Використання пестицидів у сільському господарстві

Пестициди – це токсичні речовин, їх сполуки або суміші речовин хімічного чи біологічного походження, призначені для знищення, регуляції та припинення розвитку шкідливих організмів, в наслідок діяльності яких уражаються рослини, тварини, люди і завдається шкода матеріальним цінностям, а також гризунів, бур’янів, деревинної, чагарникової рослинності, засмічуючи видів риб.

На сьогоднішній день ведення сільського господарства без застосування пестицидів неефективне та неможливе. Це обумовлено великими втратами врожаю за рахунок негативної дії на сільськогосподарські культури вище наведених факторів. Площа та обсяги застосування засобів захисту рослин на території області наведені в таблиці 10.5.


Таблиця 10.5

Застосування засобів захисту рослин
2000

2006

2007

2008

2009

Витрати засобів захисту рослин, тис. т

0.262

0.558

0.7795

1.0246

0,9299

Площа, на якій застосовувалися засоби захисту рослин, тис. га

639

613

915

1242

1182

Кількість внесених пестицидів на 1 га, кг

0,22

0,46

0,65

0,85

0,75^ 11. ВПЛИВ ЕНЕРГЕТИКИ НА ДОВКІЛЛЯ


11.1. Використання джерел енергії в енергетичній галузі регіону

Паливно-енергетичний комплекс області представлено підприємствами з видобування паливно-енергетичних корисних копалин; виробництва продуктів нафтоперероблення; постачання та збереження нафти, газу та нафтопродуктів; виробництва та розподілення електроенергії та газу.

Відповідно до головної програмної цілі, з метою створення підґрунтя для стабільної роботи галузей економіки, функціонування соціальної сфери протягом 2009 р. забезпечувалося безперебійне й відповідно до потреб постачання електроенергії і природного газу для всіх категорій споживачів.

По області спожито 1814,4 млн. кВт-год. електричної енергії, що на 9,2% менше, ніж за 2008 р. (річний прогноз – 2000 млн. кВт-год.). Рівень розрахунків споживачів з ВАТ "Сумиобленерго" становить 100%.
ВАТ "Сумиобленерго" розрахувалося з ДП "Енергоринок" на 102%. Борг споживачів області перед ВАТ "Сумиобленерго" зменшився на 0,4% (95 тис. гривень) і на 01.01.2010 склав 22,6 млн. грн.

За 2009 р. споживачами області отримано 1033,3 млн. м3 природного газу (-13,2%), що на 66,7 млн. м3 менше за програмний показник.

Електроенергетика області представлена підприємствами: ВАТ "Сумиобленерго" та Сумськими магістральними електричними мережами. До власних генеруючих підприємств відносяться Сумська, Шосткинська та Охтирська ТЕЦ, електрогазотурбінна установка ВАТ "СНВО ім.Фрунзе", а також 3 гідроелектростанції. Загальна генеруюча потужність складає 120 МВт.

Для виробництва електроенергії у 2009 р. використано 712,5 тис. т у.п. Дані наведені в таблиці 11.1.


Таблиця 11.1.

Динаміка використання паливно-енергетичних ресурсів підприємствами при виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води
20002

2006

2007

2008

2009

Споживання1 паливно-енергетичних ресурсів на енергетичні цілі, тис. т у.п.

-

380,1

391,1

359,8

712,5

 Темп зміни, % до обсягу 2000 р.

-

Споживання електроенергії млн. кВт.г

-

122,1

117,8

118,5

-

 Темп зміни, % до обсягу 2000 р.

-

Споживання палива, тис.т у.п.

-

367,8

354,7

328,5

712,5

 Темп зміни, % до обсягу 2000 р.

-

1 Прямі узагальнені енерговитрати.

2 Не розроблялось.

Інформація про споживання електроенергії за 2009 р. Головним управлінням статистики в Сумській області не надана.


Для вирішення актуальних питань, пов’язаних з надійною роботою електричної системи області, безперебійним електрозабезпеченням та з метою зменшення втрат електроенергії в мережах ВАТ "Сумиобленерго" реалізує програму перспективного розвитку електричних мереж на 2006-2015 роки.

У 2009 р. в області продовжена робота щодо впровадження ефективних енергозберігаючих заходів. На модернізацію та реконструкцію систем теплопостачання протягом року використано 43,5 млн. грн. Замінено 14 опалювальних котлів на енергоефективні, 28 котлів переведено на тверде паливо. Проведено модернізацію котельного обладнання на менш енергоємне у 54 котельних, 16 об’єктів бюджетної сфери переведено на електроопалення. Згідно з плановими завданнями проревізовано 580,4 км теплових мереж у двотрубному обрахуванні. Замінено 19,4 км з використанням труб з попередньою ізоляцією. Виведено з експлуатації 21,2 км аварійних теплових мереж та 11 нерентабельних котелень.

Розпочато роботи з переводу Шосткинської ТЕЦ на місцеві поновлювальні види палива. З державного бюджету профінансовано 10,8 млн. грн., які авансовано фінській компанії "Квернер пауер" за поставку обладнання. На Охтирський ТЕЦ встановлено нову турбіну з паровим котлом потужністю 85 Гкал/год, на Сумській ТЕЦ замінено газотурбінний агрегат на новий агрегат з паровим котлом-утилізатором на вихлопі потужністю 120 Гкал/год.

Статистичні дані про використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти наведені в таблицях 11.2 та 11.3. Додатку.


^ 11.2. Ефективність енергоспоживання

Станом на 01.01.2010 в бюджетній сфері області 6201 вікно замінено на енергоефективне та 6623 лампи розжарювання – на енергозберігаючі освітлювальні прилади. Заклади бюджетної сфери повністю оснащені приладами обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів, але проводиться робота щодо заміни застарілих приладів обліку та встановлення коректорів газу. У 2009 р. замінено один лічильник газу на сучасний електронний з виходом на коректор газу та встановлено 32 коректори газу.

Облдержадміністрацією на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України в січні 2009 р. успішно захищено інвестиційний проект "Реконструкція системи теплозабезпечення міста Шостка з переходом водогрійних і парових котлів на альтернативні види палива". Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.01.2009 р. № 154-р на реалізацію проекту передбачено фінансування за рахунок коштів Стабілізаційного фонду в сумі 37 млн. грн. У 2009 р. за рахунок коштів Стабілізаційного фонду профінансовано 10,8 млн. грн., які авансовано фінській компанії "Квернер пауер" за поставку обладнання.

За міжнародною програмою ТАСІS для котелень комунальних підприємств міста Ромни та Роменського району надано 22 сучасні енергоефективні котли, з яких 16 – газові та 6 твердопаливних. На КП «Міськводоканал» міста Суми впроваджується проект «Реконструкція системи опалення очисних споруд КП «Міськводоканал», що дасть скорочення споживання природного газу в обсязі 240 тис. м3 на рік за рахунок встановлення теплового насосу.

У рамках "Тижня енергоефективності" відбулася ХІ міжрегіональна спеціалізована виставка "Енергоефективність – 2009" та семінар для підприємств і організацій області з питань підвищення енергоефективності у промисловості, житлово-комунальному господарстві, бюджетній сфері.

Завдяки вказаним енергозберігаючим заходам споживання природного газу бюджетними установами, комунальними підприємствами і населенням скоротилося порівняно з базовим 2007 р. на 38,05 млн. м3. Загальна економія природного газу по області склала 157,7 млн. м3.

Статистичні дані щодо динаміки споживання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти наведені в таблиці 11.4.


Таблиця 11.4.

Динаміка споживання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти
2000 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

Всього по Україні млн. т умовного палива /область у %

176,2/1,6

207,7/1,3

210,7/1,2

194,5/1,3

140,8/1,1

Вугілля кам’яне тис.т / область у %

63491,2/0,3

70638,4/0,1

71009,8/0,1

70376,8/0,1

61751/0,1

Газ природний, млрд.м³/область у %

68,4/2,6

71,0/2,8

68,0/2,5

63,5/2,7

33,2/3,0

Бензин моторний тис.т /область у %

2940,7/3,2

4404,8/2,4

4821,8/2,3

5061,1/2,1

1111/3,0

Газойли(паливо дизельне) тис. т,/ область у %

4882,7/2,6

5468,3/2,0

6050,5/2,0

6195,7/1,9

3736/2,3

Мазути топкові важкі, тис.т / область у %

1222,4/0,6

1093,7/0,2

1203,3/0,0

1206,6/0,0

2101/0,3^ 11.3. Вплив на навколишнє середовище енергетичної галузі.

У 2009 р. викиди забруднюючих речовин підприємств паливно-енергетичного комплексу склали 14,36 тис. т, що складає 49% від викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами області. У таблиці 11.5. наведені статистичні дані.


Таблиця 11.5.

Викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами

паливно-енергетичного комплексу у 2009 р.
Кількість підприємств

Обсяги викидів, тис. т

Обсяг викидів на одиницю реалізованої продукції, кг/грн

Темп зміни, % порівняно з 2008 роком

обсягів викидів

викиди на одиницю продукції,

Усього стаціонарними джерелами

237

29,2

*

98,4

*

-в тому числі за видами діяльності:
Добувна промисловість

9

8,6

*

111,4

*

- добування паливно–

енергетичних корисних

копалин

7

8,6

*

111,9

*

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

26

5,76

*

216,4

*

виробництво електроенергії

3

5,4

*

238,1

*

*- Обсяг викидів на одиницю реалізованої продукції статистичною звітністю не передбачено.

0923038551951123.html
0923154028245745.html
0923300262468740.html
0923422771573113.html
0923535425375324.html