Змістовний модуль 2. Основи безпечності виробничих процесів та виробничого обладнання

Змістовний модуль 2. Основи безпечності виробничих процесів та виробничого обладнання Блок 2.1. Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів

 1. Класифікація причин виробничого травматизму [11, с.32].

 2. Небезпечний виробничий фактор; шкідливий виробничий фактор (визначення) [1 , [9, с.12-14].

 3. Небезпечні й шкідливі виробничі фактори відповідно до ГОСТ 12.0.003-74* (класифікація) [11,додатки]; [1], [9, с.12-14].

 4. Основні вимоги безпеки в галузі будівництва [17].

 5. Поняття про робочу зону [конспект лекцій].

 6. Тимчасові та постійні робочі місця [конспект лекцій].

 7. Енерговитрати людини в процесі діяльності. Категорії важкості праці відповідно до ДСН 3.3.6.042-99 [9, с.101-107].

 8. Організація санітарно-побутового обслуговування працюючих [11, с.108-114].

 9. Небезпечні зони. Їхні різновиди. [11].

 10. Відбиття питань охорони праці в проектній документації [11].

 11. Надання долікарняної допомоги при ураженні електричним струмом та інших різновидах уражень. Реанімація постраждалих.

0953126141674004.html
0953187710233486.html
0953267467697590.html
0953347407996954.html
0953459878963905.html